Persondatapolitik

1. Om Likiso

Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Likiso personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik. Likiso er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Likiso c/o GLG Administration ApS Robert Jacobsens Vej 70A 2300 København S mail@likiso.com

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Persondatapolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Likiso, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Likisos virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Likisos rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Likiso vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Likiso indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Vi opbevarer rejsehistorik og de personoplysninger, som vi indsamler, i vores kundedatabase/bookingsystem. Her gemmer vi persondata i fem år i overensstemmelse med Regnskabsloven. På Min Rejse gemmes de oplysninger, som du har registreret der, så længe dit bruger-id er aktivt. Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, vil vi gemme dine kontaktoplysninger, så længe du vælger at fortsætte med at modtage nyhedsbrevet. Likiso vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder
Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en rejse eller opretter en rejseprofil hos os, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. stilling), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Likiso behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Likiso behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

5.1 Kundeadministration
Likiso behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Likiso som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser og leverance af vores øvrige produkter (som fx rejseforsikringer, transferservices mv.), opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
Likiso behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Likiso arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

5.3 Overholdelse af gældende love og regler
Likiso behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Likiso er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Likiso anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Likiso tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Hvis du har oprettet en rejseprofil hos os, beder vi dig om at logge på din profil og opdatere denne i tilfælde af eventuelle ændringer.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Likiso behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Likiso, (3) hensynet til vores legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Likiso er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Likisos eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysninger

Likiso videregiver alene oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter, du har købt hos os i forbindelse dermed.

Likiso vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

7.1 Globale Distributions Systemer (GDS)
Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.

7.2 Flyselskaber
Likiso videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om navn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

7.3 Handlingsselskaber
Likiso videregiver personoplysninger til handlingselskaber i forbindelse med din rejse. Afhængigt af hvilket flyselskab, der bruges til rejsen, og hvilken lufthavn rejsen afgår fra, benyttes forskellige former for handlingselskaber til at udføre tjenesteydelser i forbindelse med lufthavnen. Det kan f.eks. dreje sig om check-in og bagagehåndtering. I forbindelse med udførelsen af disse ydelser kan handlingsagenten få adgang til visse personoplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre tjenesten.

7.4 Hoteller
Likiso videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om navn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

7.5 Biludlejningsfirmaer
Likiso videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rådighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, lejeperiode, køretøjskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med lejen af køretøjet, herunder specielle foranstaltninger i forbindelse med handicap eller sygdom, børnesæder mv.

7.6 Busselskaber
Likiso videregiver personoplysninger til busselskaber, hvis du skal på busrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner mv). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under busrejsen og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet på grund af handicap eller sygdom.

7.7 Rederier
Likiso videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner, krydstogt mv). Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under sejladsen og evt. behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom.

7.8 Bedbanks
En bedbank er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkunden. Likiso videregiver personoplysninger til bedbanks for at bestille de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger gennem en bedbank vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

Likiso bruger følgende bedbanks som led i vores virksomhed: Expedia.

7.9 Rejseagenter
Hvis du som led i din rejse skal deltage i udflugter eller har behov for transfer, kan Likiso videregive personoplysninger til rejseagenter. Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for specialassistance på grund af handicap eller sygdom.

8. Internationale overførsler af dine personoplysninger

Grundet naturen af Likisos virksomhed vil dine personoplysninger kunne overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos os. For at kunne levere vores ydelser til dig, er vi nødt til i visse tilfælde at anvende samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS.

Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil Likiso være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig. Dette gælder, hvis bestilling af din rejse forudsætter, at der overføres oplysninger til modtagere uden for EU/EØS, fx for at kunne booke flyrejse, hoteller mv. på din rejsedestination.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

I det tilfælde hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål. For så vidt angår overførsler til USA vil disse for så vidt muligt ske på baggrund af Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, der blandt andet fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtede til at overholde, når de behandler personoplysninger.

I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være praktisk muligt for Likiso at indgå en standardoverførselskontrakt eller anvende Privacy Shield som juridisk overførselsgrundlag. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og Likiso (bestillingen af din rejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt (fx i forbindelse med afgivelse af et kvalificeret tilbud som omtalt ovenfor under afsnit 7).

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Likiso betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

Der er i forbindelse med overførslen af oplysningerne en nærliggende risiko for, at der i det pågældende land ikke er klare, præcise og tilgængelige regler om landets myndigheders adgang til brug af dine personoplysninger; at der ikke er regler om at landets myndigheders adgang til dine oplysninger skal være nødvendig og proportional; at landet ikke har en uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed, samt at landet ikke har tilgængelige og effektive retsmidler for de registrerede.

Hvis du ikke ønsker, at Likiso i forbindelse med bestilling af din(e) rejse(r) sender dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, bedes du oplyse os derom senest i forbindelse med bestillingen af din rejse.

Likiso videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

9. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Likisos politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

10. Dine rettigheder

Persondatabehandling, der er nødvendig for at vi skal opfylde en aftale med dig, eller for at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse, er tilladt uden samtykke.

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Likiso er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på mail@likiso.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Likisos behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
11. Opdateringer
Likiso evaluerer og opdaterer løbende denne Persondatapolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Persondatapolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

Cookies

Likiso.com anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet på hjemmesiden, så vi kan forbedre brugervenlighed og huske dine præferencer. Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site. Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den. Adfærdsbaseret annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.

Hvad er Cookies?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk, og som gemmer bestemte indstillinger og oplysninger til udveksling med vores system via din browser. Man skelner grundlæggende mellem to forskellige typer cookies: Såkaldte session-cookies, som slettes, så snart du lukker din browser. Og midlertidige/permanente cookies, der gemmes i et længere tidsrum eller ubegrænset på din harddisk. Denne lagring hjælper os med at udforme vores websider og vores tilbud til dig tilsvarende, og letter din anvendelse, da fx bestemte angivelser fra dig gemmes således, at du ikke hele tiden skal gentage dem. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvilke cookies anvender vi?

De fleste af de cookies, vi anvender, slettes automatisk igen efter afslutningen af din browser-session (deraf navnet session-cookies). Session-cookies er nødvendige for fx at kunne tilbyde dig funktionen Indkøbskurv på tværs af flere sider. Derudover anvender vi også cookies, som forbliver på din harddisk. Ved et yderligere besøg identificeres det således automatisk, at du allerede har været hos os, og hvilke indlæsninger og indstillinger du foretrækker. Disse midlertidige eller også permanente cookies (levetid fra 1 måned og op til 1 år) gemmes på din harddisk og slettes af sig selv efter den fastsatte tid. Særligt disse cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektiv og sikkert. Det eneste formål for disse cookies består i at tilpasse vores tilbud til dine kundeønsker bedst muligt og at gøre det så behageligt som muligt for dig at surfe på nettet hos os.

Hvilke oplysninger gemmes i cookies?

I de cookies, der anvendes af Likiso.com, gemmes udelukkende pseudonyme oplysninger. Ved aktivering af en cookie tildeles denne et identifikationsnummer, og en tilordning af dine persondata til dette identifikationsnummer foretages ikke. Dit navn, din IP-adresse eller lignende data, som kunne muliggøre en direkte tilordning af denne cookie til dig, indsættes ikke i denne cookie. På baggrund af cookie-teknologien modtager vi udelukkende pseudonymiserede informationer, for eksempel om hvilke sider der besøges i vores shop, hvilke produkter, der ses, etc.

Cookies fra tredjepartsudbydere (såkaldte third party-cookies)?

Likiso betjener sig af enkelte annoncepartnere, som hjælper med at udforme internettilbuddet og websiderne, så de er mere interessante for dig. Derfor gemmes der ved et besøg på websiderne også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk. Her drejer det sig om midlertidige/permanente cookies, som automatisk slettes fra din harddisk efter endt levetid (fra 14 dage og op til 1 år). Også cookies fra vores partnervirksomheder indeholder udelukkende pseudonyme, og for det meste endda anonyme, data. Her drejer det sig fx om data for hvilke hoteller du har set på eller købt. Og her registrerer enkelte af vores annoncepartnere også via websiderne informationer om, hvilke sider du har besøgt forinden eller hvilke produkter du eksempelvis har interesseret dig for, for således at kunne vise dig den annoncering, der svarer bedst muligt til dine interesser.

Retargeting

Vores websider anvender såkaldte retargeting-teknologier til at udforme internettilbuddet, så det er mere interessant for dig. Denne teknik gør det muligt at henvende sig til brugere, der allerede har interesseret sig for vores hoteller og rejsemål, med annoncering på vores partneres websites. Visningen af disse annonceringsmidler på vores partneres sider finder sted på basis af en cookie-teknologi og en analyse af den hidtidige brugeradfærd. Denne form for annoncering sker i fuldkommen pseudonym form.

Ved anvendelse af vores side indsættes cookies, og dermed indsamles, gemmes og anvendes oplysninger om dig. Ydermere gemmes dine oplysninger i cookies efter afslutningen af din browser-session og kan eksempelvis hentes igen ved dit næste besøg på websiderne.

Sådan undgår eller sletter du cookies

I din browser kan du indstille, at cookies kun accepteres, hvis du giver samtykke til dem, og således forhindre en yderligere indsættelse af cookies i fremtiden. Hvis du kun vil acceptere cookies fra Likiso, men ikke cookies fra vores tjenesteudbydere og partnere, kan du vælge indstillingen "Blokér cookies fra tredjepartsudbydere" i din browser. Som regel kan du i menubjælken i din webbrowser via hjælpefunktionen se, hvordan du afviser nye cookies, og frakoble cookies, som allerede er modtaget. Du kan også følge vejledning her.

Google Analytics (trafikmåling og webanalyse) Likiso bruger cookies fra Google (Universal) Analytics fra Google Inc. til at måle trafikken på og anvendelsen af vores website. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

De genererede informationer overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette website forkortes IP-adressen før fremsendelse fra EU/EØS. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, der fremsendes fra din browser som en del af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Retargeting og dataindsamling via tredjepart til bannerannoncering

Som en del af retargeting og bannerannoncering betjener vi os af services fra tredjepart, som indsætter cookies på vores side. Det drejer sig bl.a. om de følgende udbydere:
Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/dk/policies/technologies/ads/
Adform Germany GmbH; Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Tyskland; http://site.adform.com/privacy-policy/en/
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Likiso.com anvender cookies til analyse og genkendelse. Læs mere om cookies